середа, 29 березня, 2023

Телефони гарячої лінії:


ДОНБАС - ЦЕ УКРАЇНА!

search menu menu menu
Використання документів, виданих владою “ЛДНР”, на території України

ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" , ВАЖЛИВО знати , Право

Використання документів, виданих владою “ЛДНР”, на території України

views193

06.04.2021

Подiлитися у соц.мережах

В мережі Інтернет та засобах масової інформації систематично з’являються публікації про те, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не можуть реалізувати свої права через те, що документи, які підтверджують ті чи інші факти, видані окупаційною владою “ЛДНР” та не можуть бути прийняті державними органами України.

Наприклад, документи, що підтверджують народження або смерть людини на непідконтрольних територіях та видані організаціями “ЛДНР”, не можуть прийматись органами державної реєстрації актів цивільного стану (органами ЗАГС) України.

Таким чином виникла проблема – неможливість державної реєстрації факту народження або смерті на окупованій території України, тобто неможливість визнання державою  таких обставин.

Це, в свою чергу, мало наслідком низку істотних перешкод, зокрема: неможливість отримання державної допомоги по народженню дитини або допомоги, виплат, пов’язаних з похованням померлого, отримання спадщини тощо.

Документи про народження або смерть громадянина України

Законодавцем вирішено питання реєстрації народження на тимчасово окупованій території – батьки, родичі, їх представники або інші законні представники дитини звертаються до будь-якого суду з відповідною заявою та надають документи, видані окупаційними органами влади “ЛДНР”, що підтверджують факт народження (медичне свідоцтво про народження, свідоцтво про народження, інші документи, що підтверджують факт народження).

У разі встановлення факту смерті родичі померлого або представники родичів також мають право звернутись до суду та надати документи, видані окупаційними органами влади “ЛДНР”, якими підтверджується смерть та поховання особи.

В обох випадках суд невідкладно (протягом того ж дня, коли була подана заява) повинен розглянути таку заяву та прийняти рішення.

При цьому суд при розгляді заяви фактично керується документами, виданими окупаційними органами “ЛДНР”.

Слід окремо зазначити, що таке використання документів “ЛДНР” жодним чином не свідчить про визнання судом чи іншими державними органами України влади “ЛДНР”. Навпаки, Україна визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції України). Отже для забезпечення прав громадян України, які в силу життєвих обставин проживають на непідконтрольній території, на законодавчому рівні полегшено реєстрацію народження та смерті на підставі лише тих документів, які громадяни з окупованої території об’єктивно спроможні отримати та надати суду.

Громадська організація “ГРУПА ПАТРІОТ” надає допомогу особам, які проживають на тимчасово окупованій території та мають намір зареєструвати факт народження або смерті за законодавством України з подальшим внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що, в свою чергу, надасть можливість оформити державну допомогу, спадщину тощо, на які мають право громадяни України.

Документи про трудові та пенсійні відносини

Інша проблема пов’язана з документами, що видаються на непідконтрольній українській владі території, полягає у використанні документів про трудові відносини, які видані окупаційною владою.

Один з розповсюджених випадків – коли для оформлення пенсійних виплат громадянину України необхідно надати до Пенсійного фонду документи, які свідчать про трудові відносини з підприємством, що фактично залишилось на окупованій території. При цьому документи з печатками “ЛДНР” не можуть бути використані державними органами України, оскільки видані органами та посадовими особами, повноваження яких не визнаються ані українським, ані міжнародним законодавством.

Інший випадок порушення прав громадян України полягає у тому, що заборгованість по заробітній платі виникла під час, коли територія Донецької чи Луганської області була підконтрольна Україні, а людина має намір звернутися до суду для стягнення боргу після того, як така територія була окупована.

В обох випадках працівник, що має намір оформити пенсію або стягнути борг із заробітної плати, прибуває на територію, підконтрольну українській владі, лише з документами, які видані так званими “ЛДНР” і отримати належні документи можливості не має.

Звичайно, будь-які особи, у тому числі органи Пенсійного фонду, такі документи до уваги не приймають, що має наслідком відмову громадянину у призначенні пенсії, соціальної допомоги та іншому захисті прав.

Незважаючи на те, що законодавчо визначений порядок дій у таких ситуаціях фактично відсутній, проблему можна вирішити.

Так, заявник повинен подати документи, видані “ЛДНР” до відповідного органу державної влади України разом з іншими наявними документами.

При цьому доцільно підготувати заяву у двох примірниках, один з яких буде подано до відповідного органу, а на другому посадові особи (Пенсійного фонду, Центру зайнятості тощо) проставлять відмітку про прийняття пакету документів з зазначенням дати прийняття та підписом відповідальної особи, яка прийняла документи.

Подання письмової заяви зобов’язує отримувача звернення надати письмове та вмотивоване рішення за результатами розгляду такого звернення громадянина. І у разі відмови громадянину у задоволенні його заяви (відмови у призначенні пенсії, соціальних виплат тощо), громадянин має право оскаржити таку відмову у судовому порядку та просити суд зобов’язати державний орган поновити його права.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду при вирішенні питання: чи можуть державними органами України враховуватись довідки, видані на тимчасово окупованій території, зазначив у постанові від 22.10.2018р. по справі №235/2357/17, що до вказаних правовідносин застосуванню підлягають так звані “намібійські винятки” Міжнародного суду ООН: документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян.

У 1971 році Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй (далі – ООН) у документі «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» зазначив, що держави – члени ООН зобов’язані визнавати незаконність і недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але “у той час як офіційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення дії мандата є незаконними і недійсними, ця недійсність не може бути застосовна до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів”.

Європейський суд з прав людини зазначив наступне: “Для людей, що проживають на цій території, життя триває. І це життя потрібно зробити більш стерпним і захищеним фактичною владою, включаючи їх суди; і виключно в інтересах жителів цієї території дії згаданої влади, які мають відношення до сказаного вище, не можуть просто ігноруватися третіми країнами або міжнародними організаціями, особливо судами, в тому числі й цим (Європейським судом з прав людини). Вирішити інакше означало б зовсім позбавляти людей, що проживають на цій території, всіх їх прав щоразу, коли вони обговорюються в міжнародному контексті, що означало б позбавлення їх навіть мінімального рівня прав, які їм належать”.

При цьому, Верховний Суд також акцентує увагу на тому, що у виняткових випадках, визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не легітимізує таку владу.

Тобто врахування документів, виданих окупаційною владою для дотримання прав громадян України, жодним чином не свідчить про визнання влади “ЛДНР” та законність їх дій або рішень.

Слід зазначити, що незважаючи на позитивну практику застосування документів, виданих на окупованій території органами “ЛДНР” з метою захисту прав громадян, державні органи влади України фактично приймають та враховують ці документи виключно на підставі судового рішення, яке у даному випадку служить таким собі “дозволом” на їх врахування.

Маючи велику кількість позитивних судових рішень на користь своїх довірителів, Громадська організація “ГРУПА ПАТРІОТ” готова надати будь-яку правову допомогу громадянам, що проживають на тимчасово непідконтрольній території України та мають намір захистити свої права, а саме отримати (поновити) виплату пенсії або інших соціальних виплат, допомогти у стягненні заборгованості, оформленні спадщини на непідконтрольній території тощо.

З повагою, Іван Ангелін

(050) 557-24-33

(098) 557-24-33

Підписуйтесь та слідкуйте за нами у Телеграмі